16.09.2011 г.

“What really knocks me out is a book that, when you're all done reading it, you wish the author that wrote it was a terrific friend of yours and you could call him up on the phone whenever you felt like it. That doesn't happen much, though.” J. D. Salinger

Толкова познато. Иска ми се да можех да разговарям с всеки автор на книга, която съм прочела и ми е харесала.

Да скоча още по-дълко в историята им, да открия повече.

1 коментар: