23.02.2011 г.

If only they knew...

Знам, че хората сме по-добри от това, което виждам. Знам, че можем много повече от това, което показваме.
За съжаление рядко променяме светлината си.

Понякога съм наистина разочарована от човешката раса. Но така или иначе е без значение, никой не дава пет пари за това.

И все си мисля, че ако онези герои, рицари, крале и всички онези, които са били хора на честа, достойни за уважение, знаеха в какво ще се превърнем, сигурно щяха да се постараят човечеството да бъде погубено веднъж завинаги. (Едва ли са подозирали, че хората ще се радват на песен, в която задните части на жени се размятат най-небрежно през цялото време по телевизията; по всяко време на денонощието.)
Не казвам, че в миналото всички са били благородни и невинни, изпълняващи стриктно десетте божи заповеди, но сякаш са имали повече ценности от сега...

Няма коментари:

Публикуване на коментар