24.12.2010 г.

The wind

"Имаше нещо ново във вятъра... нещо различно; нещо, което, както ме успокояваше, така и караше червата ми да се преобърнат, а после да извият в отчаян зов. Извръщайки глава, виждах, това което се задаваше към мен. Разбирах с цялото си съществуване, че промяната щеше да завърти живота ми и да го обсипе с нови нюанси, тоналности и вкусове. Но защо усещах горчивина? Защо буцата в гърлото ми ставаше все по-голяма?

Защото промяната винаги ми действаше така. Знаех, че нещо си отива, а друго идва. Краят и началото се преплитаха и разпръскваха капки от кърватата битка върху всеки един, включително и мен."

Няма коментари:

Публикуване на коментар