7.09.2010 г.

Stand by me.

No matter who you are...
No matter where you go in your life...
at some point you're going to need somebody to stand by you.

http://www.youtube.com/watch?v=nh7YyoDD138


Не мисля, че каквото и да кажа, мога да го кажа по-добре от точно тази версия на песента и причината поради, която всички тези хора от различни страни пеят заедно. Единственото, което мога да кажа, че наистина я обичам.

Няма коментари:

Публикуване на коментар